Konrad Bayer, de steen der wijzen             Robert Schaus, Het geheugen van de wilde vruchten
   vormgeving Danny Dobbelaere                  vormgeving Danny Dobbelaere
   (1999)                                                         (2001)

            
            
  
              Konrad Bayer, het zesde zintuig                  Brigitte Oleschinski, Your Passport is Not Guilty
             
vormgeving Paul Bogaers                            vormgeving Danny Dobbelaere
              (2001)                                                          (2003)


              
                            

           Oswald Wiener, Over de vrijheid                     Gerhard Rühm, een en ander. een keuze
           van een grizzlybeer                                         uit de gedichten en korte toneelstukken
          
vormgeving Danny Dobbelaere                       vormgeving Danny Dobbelaere    
           (2004)                                                             (2006)      
 

                                                

                                                 Konrad Bayer, het hoofd van vitus bering
                                                 vormgeving Paul Bogaers     
                                                 (2006)

    
           
terug